Øvelse

En vigtig pointe i Lynspeciale-sådan gør du! er, at det ofte er de følelsesmæssige udfordringer og indgroede bremsende overbevisninger, der er blandt de største forhindringer for et produktivt, udviklende og kort specialeforløb.

Når man taler om at skrive et lynspeciale, bliver man undertiden mødt med den holdning, at man ikke kan fordybe sig ”rigtigt” på (så) kort tid. Den bagvedliggende overbevisning er i dette tilfælde, at ”rigtig” fordybelse tager lang tid. Som med så mange andre bremsende overbevisninger er det dog uklart, hvad det vil sige at fordybe sig ”rigtigt”, samt hvor lang tid præcis, der kræves for at denne rigtige fordybelse kan manifestere sig.

Naturligvis er fordybelse en vigtig del af specialeprocessen, men at den nødvendigvis skal udfolde sig lineært over lang tid er jeg ikke enig i.  Derimod mener jeg, at man sagtens kan fordybe sig endog særdeles intenst og frugtbart over en kort, intensiv periode. Hvad mener du?

Ofte er vores overbevisninger og regler noget, vi ikke selv er helt bevidste om, noget vi ikke bevidst har valgt til, men som alligevel styrer vores tanker og handlinger.

Det kan være en stor hjælp at se nærmere på overbevisningerne og justere dem, hvis de ikke længere virker for én.

Her er en øvelse til refleksion, som du kan bruge med det samme. Den vil, måske, hjælpe dig til at blive klarere på, hvad fordybelse er for dig.

Øvelse: Fordybelse er….

Start med at finde noget at skrive på og med, papir, computer, diktafon-funktion på mobiltelefon, eller hvad der passer dig.

Start med at sætte dig et rart sted. Luk evt. øjnene og træk vejret helt ned i maven og pust langsomt ud. Gentag 3-5 gange eller indtil du føler dig klar til at tale med dig selv.

Start med at spørge dig selv om, hvad fordybelse er for dig. Skriv ned, indtal eller tegn dine svar.

Tænk på en situation, hvor du oplevede, at du fordybede dig i en opgave eller et emne – det behøver ikke at være uddannelsesrelateret.

Spørg nu dig selv, om hvordan det føles i kroppen at være fordybet.

Hvad siger du til dig selv i denne tilstand?

Hvad tror du på i denne tilstand – kunne du lave et slogan for denne tilstand?

Når du har undersøgt, hvad fordybelse er for dig, kan du spørge dig selv om, hvordan du kan genfinde denne fordybelsestilstand, når du ønsker at befinde dig i den igen. Hvad kunne en konkret ting være, som du kunne gøre for at fordybe dig?

Hvor lang tid tog det dig at genfinde og undersøge følelsen af fordybelse?

Når du har ført dine tankerækker til ende, kan du, hvis du har lyst, afslutte øvelsen med at lave en kort sætning, der præcist fortæller, hvad fordybelse er for dig.